Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

Poranny
06:41
Admins of the Galaxy
Reposted fromPsaiko Psaiko viatishka tishka
Poranny
06:39
Reposted fromLeguanien Leguanien viamietta-world mietta-world
Poranny
06:32
6645 b379 500

October 18 2018

Poranny
16:03
Poranny
10:26
4730 2228 500
Poranny
10:25
5590 be3a
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
Poranny
07:51
3517 5ed6 500
Reposted fromcachalot cachalot viastraycat straycat
Poranny
07:47
6068 185f 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viastraycat straycat
Poranny
07:38
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya viaapatyczna apatyczna
Poranny
07:36
2430 3fd4
Reposted fromsarazation sarazation viaapatyczna apatyczna

October 17 2018

Poranny
20:23
W ten weekend jestem w Brnie. Musiałbyś wszystko załatwić z niąm rodzicielką. Sytuacja kotów jest mocno płynna. Teoretycznie oba były już sosenek w poniedziałek a mimo to nadal są. Ciekawe czy jutro Czarna znajdzie nowy dom. 
Opisałbym sytuację mniej enigmatycznie ale musiałbym przeklinać. 
Poranny
20:20
Reposted fromgruetze gruetze viasatyrlane satyrlane
Poranny
20:13


otter space
Reposted fromthepunnery thepunnery viastraycat straycat
Poranny
20:08
5083 0603
Reposted fromironrinn ironrinn viaLeguanien Leguanien
Poranny
20:05
5906 5660
15:34
4845 5bf1

snailswag:

haveahiddles:

musewhipped:

0hfaithful:

LOOK AT THIS BEAUTIFUL LITTLE THING OH MY GOD

Pretty sure that cat is using its magical powers to turn the plants around itself orange for camouflage. Yup, that’s it.

They say Aslan is on the move.

it’s the color of a fucking nacho cheese dorito

Reposted fromnowherextohide nowherextohide viascorpix scorpix
15:32
3613 1e6a
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viaZoonk11 Zoonk11
Poranny
15:24
Przypomniałeś mi, że moja matka, w moim wieku miała już trójkę dzieci. shit. w zasadzie chyba została już tylko szara. jutro przyjaciółka znajomej barmanki zabiera czarną. szkoda, że nie komplet.
Poranny
15:20
5437 db74
Poranny
15:14
5290 ac14
Reposted fromwentyl wentyl viaKobajashi Kobajashi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl