Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

Poranny
14:43
Poranny
14:36
Ewentualnie zmienić miasto lub pracę. Albo miasto i pracę.
No cóż, powodzenia. Skoro nic innego mi nie pozostaje.
Poranny
07:24
0512 77d6
Reposted fromcalifornia-love california-love viaDzessik Dzessik
Poranny
07:21
1945 113b 500
Reposted fromzciach zciach viaDzessik Dzessik
06:28
9360 9912
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit viasabinek sabinek
Poranny
05:44
7241 09c5 500
Zakuro Aoyama
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

May 28 2017

19:54
6605 6956 500
Poranny
18:14
14:26
3891 a42a 500
Reposted fromamatore amatore
14:23
1389 59ac 500
Reposted fromamatore amatore
Poranny
12:38
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viairmelin irmelin
Poranny
12:38
Reposted fromtishka tishka viaciarka ciarka
Poranny
08:48
Nie wiem co Cię trzyma. Serio zrób sobie krótkie wakacje.
Drastycznych decyzji nie doradzam bo nie mam w zwyczaju radzić nikomu czegoś czego sam bym nie zrobił.
Poranny
08:47
6493 6fbf
Reposted fromdontbemad dontbemad viaoutkapa outkapa
Poranny
07:14
7305 3f5b 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
Poranny
07:08
Reposted fromyarmus yarmus viaZoonk11 Zoonk11
Poranny
07:04

May 27 2017

Poranny
20:44
9499 4f41
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Poranny
20:44
0512 bf4f
Reposted froma-antimatter a-antimatter
Poranny
19:26
9157 f83e
Reposted fromtojestpojebane2 tojestpojebane2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl