Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2016

poranny
18:51
6084 07f3
Reposted frommiki77 miki77 viacalvados calvados
poranny
17:57
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan viamowmihou mowmihou
poranny
17:51
9580 4bed 500
poranny
17:50
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viahappykokeshi happykokeshi
poranny
17:47
9413 be7f 500
Ćwierciakiewiczowa <3
Reposted fromoopsiak oopsiak viahappykokeshi happykokeshi
poranny
17:16
4745 edd1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaAmericanlover Americanlover
poranny
17:15
Reposted fromfandoms fandoms viaAmericanlover Americanlover
poranny
17:08
4655 f0cb
Reposted fromMrArtdiablo MrArtdiablo viaZoonk11 Zoonk11
poranny
17:04
0281 b9f7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaZoonk11 Zoonk11
poranny
17:03
poranny
16:49
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych 
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi 
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromdnienie dnienie
poranny
16:48
Dzisiaj czuję się dużo bardziej chujowo, ale nie mam ochoty dzielić się tą chujowością z innymi. Dlatego, że to jest potem wykorzystywane przeciwko mnie. Nie chcę funkcjonować jak tarcza strzelnicza. Nie chcę pokazywać, że dziesiątkę mam w okolicach serca. Wcale nie trzeba strzelać w głowę, żeby mnie zabić.
— Jan Jakub Kolski
poranny
16:45
8625 faf2 500
Reposted fromkotowate kotowate viapodkrawatem podkrawatem
16:37
8926 4833 500
Reposted frompadmasam padmasam viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
poranny
16:37
4008 6932
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaLuukka Luukka
poranny
16:34
Jest takie powiedzenie: „Przyjaciół poznaje się w biedzie”. To prawda. Ale jeszcze prawdziwsze jest: „Przyjaciół poznaje się po tym, jak znoszą twoje szczęście.”
https://pokolenieikea.com/2016/05/19/sukces-albo-szczescie-co-wybierasz/
16:03
6668 36b5 500
Reposted fromLittleJack LittleJack
16:03
6658 7a00
Reposted fromLittleJack LittleJack
poranny
16:01
Ciężko jest pogodzić pragnienia i oczekiwania z rzeczywistością.
Reposted bypartyhardorgtfo partyhardorgtfo
poranny
15:48
6156 e133
mmm ^^
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl