Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2018

Poranny
10:06
Najgorzej jest nocą, podobno, przynajmniej kiedyś tak przeczytałem. Nie jest to prawda. Bo pewne niepokojące myśli nie znają dnia i godziny. Mogą przyjść o każdej porze. Najczęściej w niedzielne popołudnie, ale tutaj nie ma zasady. Nocą co najwyżej czujesz chłód, ale nie taki zwykły, żadne tam ciarki na plecach czy gęsią skórkę. Ten chłód wychodzi z wewnątrz, a nie zaczyna od lizania skóry. Ten chłód zaczyna się głęboko w kręgosłupie i promieniuje na zewnątrz. Koc do zimowej kołdry nie pomoże,  może go zabić tylko gorąca kąpiel. Gdy leży się w tak gorącej wodzie, że od wilgoci w powietrzu ciężko jest oddychać a po czole spływa pot. Chyba, że to dzisiejsza noc. Dzisiaj i to nie pomaga na ten sopel lodu którym stał się mój kręgosłup.
— pierwsza w nocy.
Reposted bypodkreslajmnie podkreslajmnie
Poranny
00:12

December 02 2018

Poranny
23:45
Chcesz wiedzieć, jak wygląda moje poczucie bezpieczeństwa, to ci powiem. Według mnie to jest tak: człowiek jest absolutnie samotny. Wszystko inne jest złudzeniem. Pamiętaj o tym. I postępuj zgodnie z tym. Nie spodziewaj się niczego oprócz zła. Jeśli zdarzy się coś przyjemnego — tym lepiej. I niech ci się nie wydaje, że możesz przełamać tę samotność. To jest samotność totalna. Możesz snuć legendy o poczuciu więzi na różnych płaszczyznach, ale mimo wszystko będą to tylko legendy, o religii, polityce, miłości, sztuce i tak dalej. Samotność jest zawsze totalna. Może się zdarzyć, że pewnego dnia będziesz miała wrażenie istotnej więzi. Ale zdawaj sobie sprawę, że to jest złudzenie. Nie będziesz rozczarowana, kiedy wszystko wróci do dawnego porządku. Trzeba żyć ze świadomością, że samotność jest absolutna. Wtedy człowiek przestaje się skarżyć, przestaje narzekać. Dopiero wtedy uzyskuje poczucie bezpieczeństwa i uczy się akceptować ten absurd z pewną satysfakcją. Nie chcę przez to powiedzieć, że należy czekać z założonymi rękami. Wydaje mi się, że należy robić swoje, jak tylko można najlepiej. A to z tej przyczyny, że człowiek lepiej się czuje, dając z siebie wszystko, aniżeli rezygnując.
— Ingmar Bergman "Sceny z życia małżeńskiego"
Reposted byOnly2younieobecnosc

November 28 2018

Poranny
17:05

PJ Harvey - This Is LoveI can't believe that life's so complex
When I just want to sit here and watch you undressThis is love, this is love
That I'm feeling
Does it have to be a life full of dread
I wanna chase you round the table, I wanna touch your headThis is love, this is love
That I'm feeling
You're the only story that I never told
You're my dirty little secret, wanna keep you so
You're the only story that never been told
You're my dirty little secret, wanna keep you so Come on out, come on over, help me forget
Keep the walls from falling as they're tumbling in
Poranny
14:11
6298 c66c
Reposted byhindsight hindsight
Poranny
13:47
6297 cfe5
Reposted byhindsight hindsight

November 26 2018

Poranny
11:42
6098 b918 500
Crystal Lee Lucas (The Bleeding Pomegranate)
Reposted bylaparisienne laparisienne

November 18 2018

Poranny
07:37
5954 a032 500
Crystal Lee Lucas (The Bleeding Pomegranate)
Reposted byLuukkanieobecnosc

November 11 2018

Poranny
11:05
Reposted fromFlau Flau viagrubas grubas

November 10 2018

Poranny
14:53
3716 2d16 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viahonigwurm honigwurm
Poranny
14:49


Who's that girl?
Reposted fromTARDIS TARDIS viapunisher punisher
Poranny
14:46
4869 89b4
Reposted fromEtnigos Etnigos vialetha0 letha0
Poranny
07:47
Poranny
07:39
2885 5b93 500
Reposted fromfungi fungi viav2px v2px
Poranny
06:50
1506 7490 500
Reposted fromPoranny Poranny viaLonePoProstu LonePoProstu

November 09 2018

Poranny
21:11
0702 bcb0 500
Reposted fromfungi fungi viaLonePoProstu LonePoProstu
Poranny
20:21
4154 a496
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
Poranny
19:32
Don't see any when I been there, but I need to ask Lora about it.
Last time when I see truck stoppers, it was in Bruge. Last December,
Poranny
19:29
2247 1f23
Reposted fromteijakool teijakool viakiks kiks
Poranny
19:24
4031 2ff8


Brief Encounter (1945)

Reposted fromEmisja Emisja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl