Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

poranny
19:33
7896 cf9a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viazEveR zEveR
poranny
19:20
— Whiplash
Reposted frompeper peper viawarkocz warkocz
poranny
19:14
Reposted frompsyfluffy psyfluffy viayourhabit yourhabit
poranny
19:05
5954 910e
Reposted fromGIFer GIFer viaZoonk11 Zoonk11
poranny
18:52
poranny
18:50
2643 5f5e
Reposted fromsosna sosna viaLuukka Luukka
poranny
18:50
7671 1f15
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viastrzepy strzepy
poranny
18:44
poranny
18:40
6116 1994 500
Reposted fromthalahassi thalahassi viapodkrawatem podkrawatem
poranny
18:39
1889 2133 500
Reposted fromhormeza hormeza viapodkrawatem podkrawatem
poranny
18:37
2837 b3ca 500

January 17 2017

poranny
17:54
Uzupełniłbym te listę o dwa czy trzy punkty.
poranny
15:29
Obecna sytuacja nauczyła mnie kilku rzeczy:
1. Bycie z kimś to wybór. Ludzie potrafią żyć ze sobą przez kilka lat tylko z poczucia obowiązku, przywiązania lub kredytu na głowie. Nie warto być nieszczęśliwym we dwoje.  2. Najważniejsze w życiu są chwile. Pewien człowiek zaśpiewał kiedyś "W życiu piękne są tylko chwile". Ludzie myślą, że to frazes, uśmiechają się i idą dalej. Chwile z najbliższymi, chwile w których czujemy się najlepiej z samym sobą. Chwile. Pamiętam tylko te piękne.  3. Nigdy nie daj sobie wmówić, że coś jest tylko twoją winą. Wina nigdy nie leży tylko po twojej stronie.  4. Jeżeli nie możesz wytrzymać i jest bardzo źle: pójdź spać, zacznij pracować, zacznij ćwiczyć. Oszalałabym, gdyby nie wysiłek intelektualny i fizyczny. Zajmij się czymś. Zbuduj swój świat. 5. Najważniejsi są ludzie, którzy Cię otaczają. Bądź delikatny.  6. Jestem z tej kategorii osób, które nie nadają się do bycia w związku, nie potrafią kochać. Które są przewlekle neurotyczne. Które, gdy tylko zauważą, że zbyt blisko kogoś  zaczynają to sabotować, wypierać, uciekać. I czas to zaakceptować.
Reposted fromsawciaj sawciaj
poranny
15:19
8619 f2fe 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viaLuukka Luukka
poranny
15:16
2101 177a 500
Paweł Paliński "Zapłacz, a ja cię ukoję, rzekła śmierć"
Reposted fromkartoNik kartoNik viabrzask brzask
poranny
15:14
poranny
15:13
5253 e3dc 500
Stanisław Barańczak
poranny
15:09
0142 a644
Reposted fromiminlove iminlove viaZoonk11 Zoonk11
poranny
05:22
Play fullscreen
I sold my soul just so I could feel paid
I broke my heart so I couldn't feel pain
I lost my faith 'cause I can't justify the wait
I've got no hope that's only for losers and fakes

I'm nothing but user and none abuser
You don't wanna know what's on my mind
I know I'm just a foolut I'm not foolin',
I'm not afraid of make fool out of my self

Fuck your money
Fuck your fame
Fuck my life
I'll walk away
Fuck our love
Fuck I'm sorry for anything i've ever done

You can’t save me
You better keep yourself to someone else
Fading, 
I’m just fallin' into my condition
Faded, 
you better put your time in somethin’ else
Save me, but don’t worry about it now
Better save your-fucking-self

I lost my mind just so I could escape
I still got time but I know, is too late
I still got friends to tell me I'm ok
I still alive but I keep on testing fate
Reposted byxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

January 16 2017

poranny
21:17
3517 73ad 500
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl