Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

Poranny
14:44
...bo tak samo jak nie jesteś w stanie sprawić by ktoś Cię pokochał, 
sam nie umiesz wyzbyć się miłości.
Możesz ją tresować, dławić i gasić w sobie,
 ale to płomień tak silny, że nie zaznasz spokoju. 
Będzie ci palić wnętrzności i odbierać sen. 
Zacznie Cie niszczyć rutynowo jak poranna kawa.
Butelki opróżniane do lustra, poranki pozbawione nadziei, 
wieczory pozbawione złudzeń. 
Chyba można wtedy dosłownie umrzeć z żalu. 
(...)
Bo ten świat zna ograniczoną liczbę cudownych złączeń,
 a to mogło być jedno z nich.
— znalezione kiedyś gdzieś w sieci, autor nieznany
Poranny
14:37
0802 0504 500
Reposted fromdaelmo daelmo viadepressiverealism depressiverealism
Poranny
14:37
9103 3309 500
Andrzej Kotański
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawolalabym wolalabym
Poranny
13:40
1387 5118 500
Reposted byZoonk11reshapedwandererreshapedwanderermowmihouwhatkatefeelsunnyvalleypersona-non-gratasubenhashmyrlavagrant3jointskurwysynpreciousczekoladowysenstrzepyzapomniane8agiennywhatkatefeel
Poranny
13:39
1383 21b6
Reposted byZoonk11reshapedwanderermowmihoulaszloTokyoMEWShash
Poranny
13:33
0663 8d55 500
Władysław Podkowiński - Marsz żałobny Chopina, 1894

ostatni, niedokończony obraz jego
Poranny
10:10
4036 6afe
07:37
6144 2166
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajasminnie jasminnie
Poranny
07:36

You can't save me
You better give your self to someone else
Fading
Fallin' into my condition
Faded
You better put your time in something else
Save me but don't worry about it now
You better save your fucking self
Poranny
07:33
4788 bd0f 500
Poranny
05:17
1976
Poranny
05:16
6649 3949 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaZoonk11 Zoonk11
05:12
1158 559e 500
Reposted fromgrrltechie grrltechie viacoffeebitch coffeebitch
05:12
3528 7459 500
05:10
4638 8d23
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viapetitdaisy petitdaisy
Poranny
05:07
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viastrzepy strzepy

June 15 2017

Poranny
18:26
Poranny
18:26
Reposted frompseikow pseikow viajazziee jazziee
Poranny
18:21
niestety nie mam pojęcia, http://www.chiarabautista.com/ dotarłem do tego a na stronie jest jedynie odnośnik do fejsika a na fejsiku jest nie po kolei i nie wszystko ponieważ jakieś barany zgłaszały do usunięcia.
18:19
0750 20d6 500
Reposted fromerithe erithe viadarksideofthemoon darksideofthemoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl