Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

Poranny
04:47
2849 3e68
Reposted fromfelicka felicka viaJessSilente JessSilente
Poranny
04:40
04:36
7387 ef0c 500
Reposted fromamatore amatore viapsychicdevil psychicdevil
Poranny
04:35
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
Poranny
04:33
5216 e63f 500
Jarosław Borszewicz - "Mroki"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaaniamy aniamy
04:31
7305 b5b4
04:27
5901 4985 500

fish-dinner-connoisseur:

mirkokosmos:

VLC Media Player has encountered a Problem with Windows

im screaming so loud

Poranny
04:26
Poranny
04:24
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaZoonk11 Zoonk11
Poranny
04:21

June 19 2017

Poranny
18:29
4455 123c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaHypothermia Hypothermia
Poranny
16:51
0243 806f 500
Reposted fromerotyzm erotyzm viastrzepy strzepy
Poranny
16:42
3567 7059 500
Reposted fromqb qb viastrzepy strzepy
Poranny
15:23
3358 4bce
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaHypothermia Hypothermia
Poranny
15:19
4855 b865 500
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
Poranny
12:48
3654 94d2 500
Reposted fromqb qb viaZoonk11 Zoonk11
Poranny
12:46
Sama jej bliskość sprawiała, że na jego twarzy gościł promienny uśmiech. Sama jej obecność była dla niego swego rodzaju motorem napędowym. Sam fakt jej istnienia napawał go dziwnym, nieokreślonym ciepłem.
Była jak chłodny powiew wiatru w letnie popołudnie. Jak motyl, który sam z siebie siada na wyciągniętej dłoni człowieka. Jak zagrzane miejsce pod kołdrą w chłodną, zimową noc, gdy już kładziesz się do łóżka.
Szczerze powiedziawszy, to była dla niego wszystkim. A on nie był w stanie pojąć jak cały jej świat mógł zmieścić się w tak niewielkiej istotce. Ale jednak, jakimś cudem, do tego doszło... W jakiś sposób ona stała się jego całym światem.
I wcale nie uważał, że to źle.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted fromstopme stopme viagdziejestola gdziejestola
12:43
2020 976d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahormeza hormeza
Poranny
12:41
4746 44f4
Reposted fromhagis hagis viahormeza hormeza
Poranny
12:39
0300 619e
Reposted fromkarahippie karahippie viaever ever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl