Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

19:43
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Poranny
17:52
6666 39fd
Reposted fromzciach zciach viaHypothermia Hypothermia
17:47
17:47
Poranny
17:47
8745 e2c4
Reposted frommisiapa misiapa viadarthsadic darthsadic
Poranny
17:04
9695 9036 500
Reposted byeglerion-justforfunzaklinaczkaslowgreenloudpartyhardorgtfomole-w-filizanceponurykosiarzukradlimizupeTokyoMEWSbalucarlandlouisetickimickiv2pxfafnirscavestarbugElbenfreundfinkreghDevagruetzeAtariJuNeonpati2k6grete-die-raketeToBiergreenskysanitaswieskearrimap856ekatierinaPorannypartyhardorgtfodejnoniskowosziiiznatoryhereyeswikszpkz451apatycznaprzerwanakawebzduragive--me--loveyouandmeforever
16:31
Poranny
16:29
7332 e494 500
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik
Poranny
13:13
0507 b0e6
11:07
4763 56f0
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaStafu000 Stafu000
Poranny
10:45
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viapozakontrola pozakontrola

July 14 2017

Poranny
21:55
Jesteś bardziej moja, niż kogokolwiek innego.
To patologia, wiem. Nadal tak uważam.
— A Ty chyba nadal się z tym zgadzasz.
Reposted bybadbloodpozakontrolamykingdomhindsightniedonaprawieniajointskurwysyngregorczykmszmayniskowoponurykosiarznoirceurwhatkatefeelalliwantisyouNieznosny
Poranny
21:51
8313 02c1
Reposted fromGIFer GIFer viarattyness rattyness
Poranny
21:46
1462 5846 500
Reposted fromTARDIS TARDIS viaSakeros Sakeros
21:44
9244 3696 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viafafnirscave fafnirscave
16:22
3501 e16b 500
Reposted fromamatore amatore viapotatos potatos
Poranny
16:20
Poranny
13:10

Redbone - Come and get your love

Hell (hell) what the matter with your feel right don't you feel right baby  
Hell oh ya get it from the mainline all right I said find it find it come and rub it if you like it yeah  
Hell (hell) it's your business
10:35
Poranny
10:35
Niektórzy są źli, bo nie kochają siebie. Inni bywają trudni, bo wiele wycierpieli i chcą za to ukarać cały świat. Jeszcze inni dali się oszukać i sądzą, że zapewnią sobie lepszą ochronę, jeśli będą niemili dla otoczenia. Zdarzają się i tacy, którzy zaznali gorzkich rozczarowań, więc zamknęli serce, mówiąc sobie, że nie przeżyją takich przykrości ponownie, jeśli nie będą niczego oczekiwać. Inni są egoistami, ponieważ uważają, że wszyscy tacy są i będą szczęśliwsi, jeśli postawią siebie na pierwszym miejscu. Tych wszystkich ludzi łączy jedno - jeśli takiego pokochasz, zaskoczysz go, bo on się tego nie spodziewa. Większość zresztą nawet nie zechce w to początkowo uwierzyć, bo wyda im się to nienormalne. Ale jeśli wytrwa się i udowodni im, że to prawda, na przykład poprzez bezinteresowne czyny, można nimi tak wstrząsnąć, że odmieni się ich wizje świata, a przy okazji relacje między wami.
— 'O człowieku który chciał być szczesliwym.' Laurent Gounelle .
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl