Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Poranny
16:22
Reposted fromgruetze gruetze viadarthsadic darthsadic
Poranny
13:46
2340 c080
Reposted fromdesi desi viaHypothermia Hypothermia
13:44
9535 045c 500
Reposted fromamatore amatore viaZoonk11 Zoonk11
Poranny
13:44
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaZoonk11 Zoonk11
Poranny
06:49
Poranny
06:48
Reposted fromgruetze gruetze
Poranny
05:06
Poranny
04:29
You just want attention 
You don't want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention 
I knew from the start
You're just making sure 
I'm never gettin' over you
— Charlie Puth "Attention"
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
Poranny
04:27
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viashitsuri shitsuri
Poranny
03:05
Poranny
02:29
1136 db82

July 18 2017

Poranny
17:31
6308 cc74
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viaxnothumanalall xnothumanalall
Poranny
17:30
1560 f863
Reposted fromnyaako nyaako
17:29
Poranny
17:28
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako
Poranny
17:28
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako
Poranny
16:40
9356 05ba 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viaoutkapa outkapa
Poranny
12:13
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viagdziejestola gdziejestola
Poranny
04:18
0900 2736 500
Reposted byohhhztarnovocainedotknijzupsongnoccogiselledepressiverealismkoloryzacjaTokyoMEWSramoneskagenieshitsurinenyaaura-lunariswujcioBatlaparisiennenadziejenadaremnepiehuspuremindxszarakoszulaskylarkMigotliwabealobsterbaluwestern-feelingEmilieBrontefranklymydearsoulwaxawakeneternaljourneylittlemousekamykowataBucefal2708itsokayshithappenssday11shadowraskoemtezmazupeavooidunknown6kaskowataimmoralnoticeablebluecosmonautiwannatobelovedbyushitonarainbowkaktuwikszblackberry21EineFragevonStillost-in-spaceNichtsdestotranceBrainygoddzipatuspatuszuckerentestraycatstationCintroweirdembraceMeeresbrautsaudeppmetalfairyznuhowlyouyourswayexistentialdeszczowapiosenkaitsnotiwvotrechloeisnotcominghomeleiracygi-chanbeintheniedonaprawieniavaporousUntergrundbrot

July 17 2017

Poranny
21:20
6047 67f1
Reposted fromstylte stylte viamowmihou mowmihou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl