Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 14 2017

Poranny
07:59
Poranny
07:59
Poranny
07:58
Poranny
07:48
07:44
1246 f0cb 500
Reposted fromdaddysbaby daddysbaby vianothingforyou nothingforyou
Poranny
07:32
W cudzysłowie powinno być "chwilowe" uczucia. No i ja nie jestem pewien czy to oznaka inteligencji. 
07:30
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viakropq kropq
Poranny
07:29
2384 52de
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
Poranny
07:28
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher viadrozdzi drozdzi
07:27
07:26
8684 4441 500

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Reposted fromLittleJack LittleJack

August 13 2017

Poranny
17:53
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viapkz451 pkz451
Poranny
17:11
Reposted fromciarka ciarka
Poranny
14:48
"Z uparciem się staram wyjść ze swojej nory do ludzi więc jestem gotów na poświecenie" - no i leżę, wstawać mi sie nie chce, ojapierdole 
Reposted fromdygoty dygoty viapkz451 pkz451
Poranny
14:45
Jestem bardzo wrażliwa. Wszystko czuję dużo mocniej.
Zabraniam sobie wielu przyjemności, które kłócą się z moim morale, z moimi zasadami (superego), ponieważ później zabijają mnie wyrzuty sumienia.
Daję do zrozumienia co mocno mnie inspiruje bo jestem szczera i uważam, że tak jest fair.
Są dni, gdy ta walka jest o wiele trudniejsza...    - modalna
Reposted from58894 58894 viaBloodEve BloodEve
14:41
7399 8adf 500
Poranny
14:24
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viapkz451 pkz451
Poranny
14:19
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
14:17
8660 13de

myfavoritepeterotoole:

Peter O'Toole and a cat
1962

Reposted fromLittleJack LittleJack viaciarka ciarka
14:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl