Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

Poranny
11:55
4490 28b4
Reposted from23kulpamens 23kulpamens viaHypothermia Hypothermia
Poranny
11:54
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
11:50
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viapodprzykrywka podprzykrywka
Poranny
09:34
0633 a187
Reposted fromsiseniorita siseniorita
Poranny
09:32
09:28
7752 e682 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
Poranny
09:23
9099 6668
Reposted fromsmit smit
Poranny
09:20
3731 4fe9
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 16 2017

Poranny
09:21
Poranny
08:43

September 15 2017

19:18
19:05
8870 84a8 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viatobecontinued tobecontinued
Poranny
19:02
0035 8a86
Reposted fromGIFer GIFer viaLuukka Luukka
Poranny
19:01
3904 888c
Zorba the Greek, 1964
Reposted fromciarka ciarka
Poranny
18:31
Poranny
18:12


That'a all Folks
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viazdzir zdzir
18:07
18:05
6673 697e

theraichujesus:

annethecatdetective:

This little girl is going places.

image

Reposted fromekelias ekelias viazdzir zdzir
Poranny
18:03

September 14 2017

Poranny
18:05
Drzemiąc sobie gdzieś w drodze do Kijowa myślę o pewnej kobiecie. Kto by pomyślał jak może zmienić się podejście człowieka. Gdy na nią ostatni raz patrzyłem myślałem o tym, że chciałbym mieć z nią dzieci. Chciałbym mieć z nią córkę. By ta córka była taka jak ona. Bym mógł być najlepszym ojcem jakiego mógłbym sobie wyobrazić. By przynajmniej dla niej i tej małej być kimś kogo ona nigdy nie miała gdy była mała. 
Przez ostatnie tygodnie była mi jednak kompletnie obojętna. 
Niespodzianką okazało się dla mnie to, że robiąc zakupy online kupiłem coś i dla niej. Jak widać pewne uczucia się nie zmieniają. Chociaż powinny.
— Magnes i tak bym dla niej kupił
Reposted bykurdebelezniesmaczonyzyciemrusalkadmiralbetterthanliesautystyczna06bluejaneGunToRunznikajachavingdreamszamknioczymagolek22szyderatoffifeesmokingtimeAmere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl