Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2019

Poranny
17:20
2192 43ad
Reposted fromEtnigos Etnigos
16:58
7040 75a9 500
Reposted fromidiod idiod viaMrHobbes MrHobbes
Poranny
15:30
7618 a513
Reposted fromsoSad soSad viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Poranny
15:22
Poznałem szczęście, wiem, czym ono jest, umiem o nim mówić w sposób kompetentny, znam również jego koniec i wiem, co następuje później.
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
15:15
5187 63d0
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge vialenifca lenifca
Poranny
15:15
1480 ad22
Reposted fromkarahippie karahippie vialenifca lenifca
Poranny
15:02
1669 3a9e 500
Reposted fromsavatage savatage viafrique frique

July 16 2019

Poranny
17:11
1337 fa4f 500
Reposted fromtoganja toganja
Poranny
16:47
1413 9cf1
Reposted bylikeabossamphetaminelogicvongoogendefinition-of-sextomeshsapnaipuszkaLuukkafriquefreskaniskowojunior13carmenlunaveronica-onenyaMrHobbesZoonk11v2pxKobajashifapchlupfappiehussatyrlaneMalikorusagiaddicttheoristplMsSuzannaarrrrrrrrmirandoczesciczolemerrortryagainsokosusanothor7oirmelingreywolfLuukkamr-absentiainspiracyjnaschaafpiehusikariabsurdalnaagpaikkoziemniakinokturnaltoganjajabolmaxverdantforcebigevilgrin00orelhoh-you-pretty-thingskashasrashaeromaniaMartwa13Zoonk11Izzhimy-whole-selfcutebutstillporneromaniazielonyszalik404foundhugostiglitzPoorpijankoszfotoplastikonponurykosiarzgingerowaaZoonk11eromaniacarmenlunawujcioBat8agiennygubertKabriolettadrain832ejtytamsaberup

July 15 2019

Poranny
20:00
1028 54ad

Iconic Betty Boop

Although she made her debut on August 9th, 1930, she was inspired in the 1920s flappers, vamps and similar performers such as Clara Bow and Helen Kane. Naughty Betty!

Reposted byirmelinmolotovcupcakelenifcaveronica-osunnyvalleyzoraxpiehuskaffeesuppeEndlessRiver
Poranny
19:35
Poranny
19:33
0382 e19d
Reposted fromPoranny Poranny viavongoogen vongoogen
Poranny
19:18
0927 69a2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
Poranny
19:03
Poranny
18:58
4658 3a94 500
Reposted fromfiurka fiurka
Poranny
18:49
To było coś w stylu, "gdzie zabrać na pierwszą randkę dziewczynę? na basen, przynajmniej nie będzie niespodzianki". Incel power 9000.
Nie pamiętam kiedy ostatni raz patrzyłem kobiecie na dłonie, ostatnio co najwyżej słucham głosu.
Poranny
18:37
9319 cb6f 500
Reposted frommangoe mangoe viadarksideofthemoon darksideofthemoon

July 14 2019

Poranny
17:05
17:03
9052 0f28
Reposted frombwana bwana viausagiaddict usagiaddict
Poranny
17:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl